ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-Α.ΘΡΑΚΗΣ 9 / 551 34  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2310433433

Fax: 2310433496

Email: mail@5lyk-kalam.thess.sch.gr

Site: 5lyk-kalam.thess.sch.gr